Endringer i datamodell

For å kunne implementere de nyheter og forbedringer som er beskrevet i dette dokumentet, er det gjort noen endringer i datamodellen. Denne seksjonen beskriver disse endringene.

Dette er spesielt viktig for de som har gjort integrasjoner mot Visma Business med tanke på om det er behov for endringer i integrasjonene.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.