Visma User Directory

Visma User Directory håndterer brukerautentisering og autorisasjonstjenester for Visma-applikasjoner. Visma User Directory håndterer Single Sign-on for brukere, som gjør at en bruker kan autentiseres en gang og deretter få tilgang til flere applikasjoner.

Visma User Directory håndterer også administrasjon av brukere og roller på tvers av Visma-applikasjoner.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.