Oppsettsgruppe-medlem

Inneholder én rad for hver bruker i en oppsettsgruppe.

En bruker kan forekomme i flere oppsettsgrupper.

Hvis Visma User Directory-integrasjon er aktiv, se også Integrating Visma User Directory with Visma Business.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.