Avgifts- og bokføringsopplysninger

Inneholder én rad for hver relevante kombinasjon av Avg. og bokf.gr. og Kontosett.

Produktene deles inn i grupper via feltet Avg. og bokf.gr., foreslått på ordrelinjene, som sammen med kundefeltet Kontosett kunde eller leverandørfeltet Kontosett lev. i tabellen Aktør, foreslått til feltet Kontosett på ordrene og ordrelinjene, refererer til en rad i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger. Begge defineres i tabellen Tekst.

Hvis feltene Avg. og bokf.gr. eller Kontosett ikke er angitt, brukes verdien i feltene Std. avg. og bokf.gr. og Std. kontosett i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis det ikke finnes en rad for den faktiske kombinasjonen, eller bestemte felt (f.eks. kontoreferanser) ikke fylles ut, brukes raden for standardkombinasjonen.

Posting sales

Ved bokføring av salg bruker programmet kontoreferanser for:

Det samme gjelder rabatter, tillegg og spesialavgifter. Beløpene som bokføres til salgskontoene, inkluderer ikke spesialavgift, frakt eller toll, og rabatter er ikke fratrukket siden de har egne kontoer. Hvis avkrysningsboksen Bokføre tillegg er valgt i oppslagsdialogboksen til feltet Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger, blir tillegg atskilt fra salget og bokført separat.

Det samme produktet kan selges som både avgiftspliktig og avgiftsfritt, avhengig av kunden som kjøper produktet. Kontoen som faktisk brukes, påvirkes blant annet av feltet Areal i ordrehodet, som foreslås fra kunden. Hvis produktet ikke er avgiftspliktig og aktøren er innenlandsk, brukes kontoreferansene for avgiftsfritt.

Posting purchases

Ved bokføring av innkjøp bruker programmet kontoreferanser for:

Kontoen som faktisk brukes, påvirkes blant annet av feltet Areal i ordrehodet, som foreslås fra leverandøren. Hvis produktet ikke er avgiftspliktig og aktøren er innenlandsk, brukes kontoreferansene for avgiftsfritt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.