Oppdragsjournal

Kan brukes i regnskapskontorer for å få en oversikt over aktiviteter om klienter.

Du kan angi arbeidstimer og datoer da ulike aktiviteter ble fullført, f.eks. når en klients kontoer ble sendt til revisoren.

Du kan også bruke tabellen for aktiviteter som f.eks. oppfølging av et langvarig prosjekt. Ved å endre navnet på feltene kan du følge opp nødvendige aktiviteter.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.