Struktur

Definerer hvilke delprodukter hvert strukturprodukt består av.

Et produkt kan være et delprodukt av flere strukturer.

Når du fyller ut feltene Produktnr og Antall på en ordrelinje, og utvider strukturen med behandlingen Ekspander struktur eller automatisk (hvis forespurt for den faktiske transaksjonstypen i dialogboksen til behandlingen Behandlingsmåte i tabellen Produkt), settes det inn nye ordrelinjer, basert på definisjonen av strukturen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.