Ansvarsenhet

Inneholder én rad for hver ansvarsenhet.

Det er tolv slike tabeller, og disse vil bli vist om de har navn i feltene Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 i tabellen Bedriftsopplysninger.

For at du skal få en bedre total lønnsomhet i bedriften, og få klart fram hvilke virksomhetsområder bedriften tjener eller taper penger på, er det viktig og nødvendig å bryte foretaket ned i økonomiske ansvarsenheter.

Beslektede økonomiske aktiviteter blir gjerne organisert i divisjoner og avdelinger, og tidsavgrensede oppgaver i prosjekter.

Ansvarsenhetene kan ha som mål å:

I tillegg til de organisatoriske enhetene med beslutningsmyndighet og ansvar, kommer også andre små og store kostnadsbærere som bedriften ønsker oppfølging av.

Splitter du bilagene på ulike ansvarsenheter under bilagsregistrering, får du detaljert oversikt over inntekter og kostnader på hver enkelt del av virksomheten uten å måtte opprette egne hovedbokskontoer for dem.

Eksempler på ansvarsenheter du kan skille ut utover tradisjonelle avdelinger og prosjekter, kan være spesielle aktiviteter som messer, annonsering, intern opplæring, organisasjonsutvikling, kundeoppdrag eller selvstendige deler av virksomheten som salgskontorer, servicebiler, firmabiler, ferieleiligheter eller eiendommer.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.