Hovedbokstransaksjon

Inneholder transaksjoner bokført i hovedbokskontoer.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.