Motkonto

Viser kontoer med forskjellige kontotyper, f.eks. kunder, leverandører, hovedbokskontoer og driftsmidler.

Brukes på oppslag i feltene Debet konto og Kredit konto i tabellen Bilag, hvis avkrysningsboksen Bruk alle konti ved oppslag er valgt i oppslagsdialogboksen til feltet Produkt-/kontosøk behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Defineres som en visning i databasen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.