Regnskapstransaksjon

Viser transaksjoner for kontoer med forskjellige kontotyper, f.eks. kunder, leverandører, hovedbokskontoer og driftsmidler.

Defineres som en visning i databasen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.