Brukeradgangskonflikt

Inneholder én rad for hver kombinasjon av adgangsrettigheter som rapporten Visma Reporting User access conflict skal advare om.

Dette kan være rettigheter som en revisor kan anse som interessekonflikter eller en uriktig ansvarsfordeling, f.eks. både motta og betale fakturaer.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.