Visma Business 8.02.1

I versjon 8.02.1 av Visma Business har vi gjort mindre endringer på flere områder.

Det er gjort ytelsesforbedringer i faktureringsprosessen og ved utskrift til Excel. Det er også gjort forbedringer i Visma Autoinvoice-behandlingen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.