Visma Business 8.02.0

I versjon 8.02.0 av Visma Business har vi gjort mindre endringer på flere områder.

Visma XML-formatet er oppgradert til 5.3, og det er nå støtte for Microsoft Office 2013. I tillegg vil du finne ytterligere ytelsesforbedringer i faktureringsprosessen. Flere nye funksjoner er lagt til for å forbedre avstemmingen av produkttransaksjoner mot regnskap. Du kan lese mer om avstemmingsforbedringer i vedlegg A.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.