Visma Business 5.31

I versjon 5.31 av Visma Business, introduserer vi Visma AutoInvoice.

Denne e-faktura-funksjonen gjør det mulig å sende fakturaer og kreditnotaer via Visma.net AutoInvoice-portalen. Ved hjelp av denne tjenesten kan du sende fakturaene elektronisk, via e-post eller gjennom utskriftstjenesten.

Les denne dokumentasjonen for mer informasjon om Visma AutoInvoice-funksjonalitet i Visma Business 5.31.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.