Visma Business 16.00.0

I versjon 16.00.0 av Visma Business har vi lagt inn flere endringer og forbedringer for hele programmet.

OneStop Reporting erstatter Visma Reporting.

I versjon 15.10.0 la vi til OneStop Reporting i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje og informerte om at Visma Reporting ikke lenger ville inngå i produktlinjen. Nå er Visma Reporting fjernet fra installasjonsprogrammet. Visma Reporting versjon 15.10.0 som er installert tidligere eller installeres separat, fungerer med VBPL versjon 16.00.0 i tilfeller hvor overgangsperioden må utvides.

Områder med endringer og forbedringer:

I denne versjonen har vi begynt å forberede for endringene i den norske mva-rapporteringen. Det var ikke mulig å teste funksjonaliteten før release av versjon 16.00.0. Vi fortsetter å jobbe med mva-endringene, og planlegger at de skal bli tilgjengelig i neste versjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.