Visma Business 15.01.0

I 15.01.0-versjonen av Visma Business har vi lagt inn nye funksjoner, endringer og forbedringer for hele programmet.

Ny funksjonalitet:
Områder med viktige endringer:
Viktige forbedringer i denne versjonen:


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.