Visma Business 11.10.0

I versjon 11.10.0 av Visma Business har vi gjort endringer i alle programmene i produktserien.

Områder med store forbedringer: Det har blitt fokusert mye på å løfte eksisterende integrasjoner til et høyere kvalitetsnivå. I tillegg har flere tilfeller i det sentrale ERP-området blitt løst (se avsnittet om forbedringer).
Merk: Sjekk om det finnes et ugyldig Bankforb.nr enten i tabellen Valuta eller knyttet til kundene i tabellen Aktør. For AutoInvoice kan en ugyldig verdi overstyre de bankkontoene som er ment å bli brukt ved fakturering og gi tomme bankfelter i eksporten.
Ny funksjonalitet i denne versjonen: Den automatiske ordrematch-prosessen er for øyeblikket i pilotfasen, og vil rulles ut til alle kundene i en senere fase. Det vil komme mer informasjon gjennom de offisielle kanalene i alle de nordiske markedene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.