Visma Business 10.12.0

I 10.12.0-versjonen av Visma Business har vi gjort forbedringer på flere områder.

Den viktigste endringen i denne versjonen er knyttet til en lovendring i Norge. Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende leverandører kan rapporteres elektronisk fra Visma Business. Disse utbetalingene ble tidligere innrapportert til Altinn fra lønnssystemer.

Det er i tillegg flere mindre forbedringer på logistikkområdet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.