Visma Business 10.10.0

I 10.10.0-versjonen av Visma Business har vi gjort forbedringer på flere områder.

I denne versjonen har vi forbedret integrasjonen mellom Visma Business, VUD og Visma.net på flere måter. Legg merke til at integrasjonen mellom VUD og Visma.net fremdeles er i pilotfasen, og ikke bør aktiveres uten å inngå en avtale med Visma først.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.