Visma Business 10.00.0

I 10.00.0-versjonen av Visma Business har vi gjort endringer på flere områder – installasjon og konfigurasjon av produktlinjen, nye tjenester, nye funksjoner og forbedringer av eksisterende funksjoner i Visma Business.

Konfigurasjonen har blitt utvidet med flere produkter, og det er nå også mulig å oppgradere rapporteringspakken via installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje. Integreringen med VUD støtter nå konseptet med bedriftsgrupper, som er spesielt interessant for kunder med mange klienter. Datamodellutvidelser (ved å legge til nye felt eller tabeller i datamodeller og gjøre dem synlige fra inne i Visma Business) er en ny funksjon for alle kunder som trenger mer avanserte tilpasninger. Datamodellutvidelser kan opprettes i et nytt verktøy fra Visma.

Vi har også lagt til ny funksjonalitet i kjernen av Visma Business. Riktig kostnadssporing støttes nå for innkommende varer som har vært flyttet mellom ulike lagre før innkjøpsordren blir fakturert. E-post med SMTP dekker nå alle alternativer som tidligere bare ble levert via eksisterende integrering med Microsoft Office Outlook. Vedlegget inneholder en detaljert beskrivelse av alle sider ved den nye SMTP-funksjonaliteten og hvordan den konfigureres.

Kommentarer/fotnoter for kontoer kan nå legges inn i Visma Business og vises for de fleste regnskapsrapporter i standardrapporteringspakken.

Denne versjonen inneholder også en rekke mindre forbedringer. De viktigste forbedringene gjelder Visma AutoInvoice og PDF-utskrift. Det er nå mulig å opprette PDF-dokumenter med innebygde skrifttyper.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.