Innledning

Nyheter og forbedringer inneholder opplysninger om nye og endrede funksjoner, problemer som er utbedret, og kjente problemer og begrensninger i den nye versjonen av Visma Business.

Det anbefales at du leser gjennom dokumentet og gjør deg kjent med de endringene som er gjort i denne versjonen, før du tar den i bruk.

Det er særlig viktig at du leser gjennom Installasjonsveiledningen før du oppgraderer programmet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.