Primærnøkkel

En primærnøkkel er en unik verdi som identifiserer posten.

Primærnøkkelen er unik innenfor tabellen. Feltet skiller ikke mellom små og store bokstaver.

Primærnøkkelen kan ikke endres etter at den har blitt lagt inn. Hvis en feilaktig verdi legges inn, eller hvis det av en eller annen grunn er ønskelig å endre den, så må posten slettes. Ved forsøk på å opprette en ny rad med samme primærnøkkel som en eksisterende rad, vises en feilmelding.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.