Åpne poster

Visma Business bruker tabellene for åpne poster og matchede transaksjoner som grunnlag, og for historikk i reskontrorutinene.

Har du valgt en av de automatiske matchingsmetodene i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Visma Business under oppdatering prøve å matche bilagene mot tabellene åpen post på kunder og leverandører, etter angitt metode. Alle poster som fortsatt er åpne etter matching, blir kopiert til tabellene for åpne poster. Poster som er blitt matchet, blir overført til den tilhørende tabellen for matchede transaksjoner slik at du beholder betalingshistorikken og for eventuell renteberegning.

Dersom du slår opp i Åpne poster under bilagsregistreringen, vil Visma Business automatisk trekke fra kontantrabatt fra beløpet som blir presentert, dersom bilaget ellers kvalifiserer til kontantrabatt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.