Generering av saldo

Saldotabellene for kunder, leverandører, driftsmidler, hovedbok og eventuelle ansvarsenheter blir oppdatert for hver eneste oppdatering.

I og med at du kan føre og oppdatere bilag på nytt regnskapsår før du har avsluttet det gamle, må Visma Business oppdatere alle saldoer fra aktuell valuteringsdato og fram til den siste oppdaterte perioden.

Hvis dette går over et regnskapsårsskifte, skal Visma Business nullstille resultatkontoer for første periode, og akkumulere balansekontoer videre på nytt år. Samtidig må Visma Business sjekke om noen av bilagene er ført på ansvarsenheter som er avkrysset for Akk. resultat, der Visma Business viderefører saldo til nytt regnskapsår også på resultatkontoer.

Valutabeløpet på en transaksjon blir bare akkumulert i saldotabellen, hvis den er i samme valuta som (for tiden) er definert på hovedbokskontoen, kunden eller leverandøren.

I saldotabellene for kunder og leverandører blir sum omsetning/kjøp feltene oppdatert, for alle bilag som er ført med en bilagsart avkrysset for Påvirker oms./kj.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.