Automatgenererte transaksjoner

Er noen av bilagene ført på reskontro eller kontoer med avgiftskoder, vil Visma Business i tillegg generere hovedbokstransaksjoner for kunder, leverandører, driftsmidler og merverdiavgift.

Slike automatgenererte transaksjoner blir produsert fortløpende og får tildelt revisjonsnummer avhengig av når de oppstår under oppdateringen. Visma Business benytter den bilagsserien (med tilhørende bilagsnummer) som er angitt for automatgenererte transaksjoner i tabellen Bedriftsopplysninger. Visma Business fyller ut feltet Tekst med den teksten som hører til den bilagsarten som er angitt på bilagsserien. Transaksjonene vil bli merket 2 - Automatisk generert i feltet Opprinnelse.

De kontonumrene som Visma Business benytter til automattransaksjoner, registrerer du i tabellen Bedriftsopplysninger, på kunder og leverandører i tabellen Aktør, i tabellen Driftsmiddelklasse eller i tabellen Kontonr-serie, og i tabellen Merverdiavgift. Visma Business lager separate debet- og kredittransaksjoner for hver valuteringsdato der det har vært bevegelse på disse kontoene. Har du endret valuteringsdato på et bilag i en bunt, får du altså dobbelt sett av automatgenererte transaksjoner.

Automatgenererte transaksjoner blir normalt akkumulert pr. valuteringsdato, pr. debet/kredit, pr. fortegn på beløpene og pr. overstyrt regnskapsår-, periode- og termin i bunten. I feltet Aut.gen.trans.beh. i tabellen Bedriftsopplysninger kan du imidlertid velge et annet detaljeringsnivå: Aut.gen.trans.beh. domain.

Visma Business akkumulerer automatgenererte transaksjoner i databasen når du velger å ikke produsere dem fortløpende og det ikke skal være en databasetransaksjon rundt hele oppdateringen (se feltet Database-transaksjoner i tabellen Bedriftsopplysninger).

Merk: Visma Business vil postere en eventuell kontantrabatt sammen med automatgenererte transaksjoner. Det er avgiftskoden på transaksjonen som styrer en eventuell tilbakeføring av MVA. Rabattkontoens avgiftsklasse er avgjørende for om rabatten blir regnet inn i omsetningen på mva-meldingen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.