Setting av parameterverdier

Det er mulig å sette egne parameterverdier for behandlingsvalg/rapporter som kjøres via Jobbplanleggeren.

For å gjøre dette kan behandlingsvalget Parametre kjøres fra tabellen Jobb. Behandlingsvalget viser parameter-dialogboksen for den valgt jobben. Ved oppstart vil behandlingsvalget Parametre først validere at forutsetningene for kjøring er oppfylt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.