Visma Business Jobbplanlegger

En ny måte å planlegge oppgaver på er implementert i Visma Business versjon 13.00.0. Funksjonen er basert på tidsstyrte oppgaver som defineres i tabellen Jobb, og kjøres via VBS. Koblingen mellom tabellen Jobb og VBS er den nye Visma Business Scheduler service.

Denne tjenesten installeres automatisk av VBPL-installasjonsprogrammet. Brukernavnet "system" og det passordet angitte for denne brukeren under installasjon legges til i filen Visma.BusinessScheduler.exe.config (dvs. konfigurasjonsfilen for tjenesten). Disse verdiene benyttes ved oppstart av tjenesten. Dersom passord for "system"-brukeren endres i Visma Business (se behandlingsvalget Endre passord i tabellen Bruker) vil ikke konfigurasjonsfilen automatisk bli oppdatert. Derfor, vennligst benytt programmet Visma.Business.PasswordEncrypter.exe til å kryptere det nye passordet, og lim deretter inn innholdet i filen Visma.BusinessScheduler.exe.config under tag for <credentials />.

Dersom konfigurasjonsfilen fortsatt har "system"-brukeren angitt for userName innenfor tag for <credentials />, vil passordet her bli overskrevet under oppgradering med verdien angitt i VBPL-installasjonsprogrammet. For ingen andre tilfeller vil passordet bli overskrevet.

Merk: Som standard er Visma Business Scheduler service satt til å starte automatisk etter å ha blitt installert. Start av tjenesten krever imidlertid at VBS allerede kjører. I filen Visma.BusinessScheduler.exe.config er "refresh"-intervall satt til 60 minutter som standard. Hvis du planlegger å teste oppsett for nye tidsstyrte jobber bør denne verdien endres til 1 minutt (<refresh intervalInMinutes="1" />). Etter at alt er satt opp korrekt bør verdien settes tilbake til 60 minutter for å unngå unødvendig mye behandling av denne tabellen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.