Angi Visma User Directory parametre

Samle adresser og verifiser Visma User Directory-konfigurasjonen.

Før du begynner

Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Prosedyre

  1. Plasser markøren i tabellen Systemopplysninger .
  2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Angi Visma User Directory parametre.
  3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Visma User Directory parametre .
  4. Klikk på Hent adresser.
    Adressene hentes.
  5. Klikk på Kontroller adresser.
  6. Klikk Lagre.

Neste oppgave

Kjør behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory for å aktivere Visma User Directory-innlogging.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.