Eksporter til Visma User Directory

Eksporter brukeradgangsinformasjon til Visma User Directory.

Før du begynner

Kjør behandlingsvalget Angi Visma User Directory parametre for å samle adressene og verifisere koblingene for konfigurasjonen av Visma User Directory. Dette er ikke nødvendig på nye installasjoner, men kan gjøres for verifiseringsformål.
Merk: Det er ikke mulig å kjøre behandlingen for eksport av data hvis Visma User Directory er koblet med Visma.net. Hvis så er tilfelle, må en administratorbruker for Visma User Directory logge seg på VUD og deaktivere integrasjonen med Visma.net, før eksporten fra Visma Business igjen kan startes.
Merk: Bare Systemansvarlig kan kjøre denne behandlingen.

Om denne oppgaven

Eksporterer bruker-, bedrifts-, bedriftsgruppe- og adgangsgruppeinformasjon til Visma User Directory fra Visma Business.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Systemopplysninger .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Eksporter til Visma User Directory.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Eksporter til Visma User Directory.
  Alternativ Beskrivelse
  (VudadminPassword)  
 4. Logg inn i Visma User Directory med en bruker med administratorrettigheter.
  Integrasjonsveiviseren er delt inn i tre steg. Den starter med validering av eksisterende data i Visma Business. Etter dette er det mulig å koble eksisterende enheter mellom begge applikasjonene, eller be om at nye enheter opprettes i Visma User Directory. Det siste steget er selve eksporten av data fra Visma Business til Visma User Directory og/eller koble eksisterende enheter med hverandre i begge applikasjonene.
  Hvis Visma User Directory allerede inneholder data fra en tidligere eksport fra Visma Business, eller fra integrasjon med et annet Visma-produkt, vil dette gjenkjennes av veiviseren. Følgende tilleggsvalg vil da finnes i eksportprosessen:
  • Oppdatere eksisterende rolletildelinger i Visma User Directory med nåværende rolletildelinger fra Visma Business.
  • Oppdatere bedriftsgruppemedlemmer i Visma User Directory med nåværende oppsett for bedriftgruppemedlemmer fra Visma Business.
   Merk: Dette valget kan bare markeres hvis det foregående valget også markeres. Det anbefales alltid å markere begge valgene.
  Disse valgene behandles som sletting av eksisterende Visma Business-poster i Visma User Directory, og en ny eksport roller/rolletildelinger og bedriftsgruppemedlemskap fra Visma Business. Dette vil sikre at alle brukere i Visma Business har nøyaktig samme adgangsrettigheter, til de samme bedriftene, som de hadde før eksport til Visma User Directory.
 5. Klikk Neste.
  Validering av eksisterende data i Visma Business vil automatisk startes.

  De første valideringene vil være på låste rader i spesifikke tabeller, bedrifter, bedriftsgrupper og/eller adgangsgrupper med samme navn, og data som inneholder en VUD ID som ikke er tilgjengelig i Visma User Directory. Ingenting av dette er tillatt i eksporten. Valideringen returnerer informasjon om hva som må gjøres i Visma Business før eksporten til Visma User Directory kan foretas.

  Etter dette startes en ny validering, hvor alle bedrifter og adgangsrettigheter for brukere sjekkes - følgende kriterier benyttes:
  • Sjekker for bedrifter med dupliserte Org.nr
  • Sjekker for bedrifter med manglende Org.nr
  • Sjekker for bedrifter med manglende Adresselinje 1
  • Sjekker for bedrifter med manglende Postnr
  • Sjekker for bedrifter med manglende Poststed
  • Sjekker for brukere med flere adgangsgrupper mot samme bedrift (fra tabellen Bruker og tabellen Brukeradgang)
 6. Klikk Neste.
  Alle bedrifter som ikke besto valideringen vil bli vist i en liste. Hver linje viser årsaken til valideringsfeilen (hvis det er mer enn én grunn til at valideringen feilet, vil den samme bedriften vises flere ganger i listen). Generelt anbefales det å lagre listen over bedrifter til fil, avbryte integrasjonsveiviseren og løser feilene før man fortsetter med eksporten til Visma User Directory. Det er imidlertid mulig å fortsette herfra. Hvis bedriftene feilet validering pga. ufullstendige data eller dupliserte organisasjonsnumre og du fortsetter med veiviseren, vil disse bedriftene bli markert som Testbedrift når de eksporteres til Visma User Directory. De kan brukes i Visma Business, Visma Reporting og Visma Document Center, men vil ikke være tilgjengelige for Visma.net-tjenester før merket for Testbedrift blir fjernet i Visma User Directory.
 7. Klikk Neste.
  Alle brukere som ikke besto valideringen vil bli vist i en liste. Hver linje viser hvilken kombinasjon av adgangsgrupper som skaper problemet pr. bedrift og bruker. Generelt anbefales det å lagre listen over brukere til fil, avbryte integrasjonsveiviseren og løser feilene før man fortsetter med eksporten til Visma User Directory. Det er imidlertid mulig å fortsette herfra. Velg Fortsett uten eksport av tildelt adgang for å unngå å eksportere eksisterende gitt tilgang. Dette betyr at du må sette opp brukeradgangsrettigheter helt fra bunnen av etter å ha fullført eksporten til Visma User Directory.
  Merk: Denne valideringen utføres bare når rolletildelinger er en del av eksporten (førstegangseksport, eller når valget Oppdater eksisterende rolletildelinger i Visma User Directory med nåværende rolletildelinger fra Visma Business er valgt.
 8. Klikk Neste.
  Koble bedrifter i Visma Business med eksisterende enheter i Visma User Directory. Hvis det er treff på bedriftsnavnet, vises det i kolonnen Koble til VUD-bedrift. Hvis en bedrift ikke kan kobles til en eksisterende enhet i Visma User Directory vil en ny bedrift bli opprettet under eksportprosessen.
 9. Klikk Neste.
  Koble bedriftsgrupper i Visma Business med eksisterende enheter i Visma User Directory. Hvis det er treff på bedriftsgruppenavnet, vises det i kolonnen Koble til VUD-bedriftsgruppe. Hvis en bedriftsgruppe ikke kan kobles til en eksisterende enhet i Visma User Directory vil en ny bedriftsgruppe bli opprettet under eksportprosessen.
 10. Klikk Neste.
  Koble adgangsgrupper i Visma Business med eksisterende enheter i Visma User Directory. Hvis det er treff på adgangsgruppenavnet, vises det i kolonnen Koble til VUD-adgangsgruppe. Hvis en adgangsgruppe ikke kan kobles til en eksisterende enhet i Visma User Directory vil en ny adgangsgruppe bli opprettet under eksportprosessen.
 11. Klikk Neste.
  Koble brukere i Visma Business med eksisterende enheter i Visma User Directory. Hvis det er treff på brukernavnet, vises det i kolonnen Koble til VUD-bruker. Hvis en bruker ikke kan kobles til en eksisterende enhet i Visma User Directory vil en ny bruker bli opprettet under eksportprosessen. Brukere som har utvidede adgangsrettigheter i Visma Business (markert Systemansv.) foreslås å være med i gruppen VUD superuser.
 12. Klikk Neste.
  Marker alle bedrifter som skal aktiveres for Visma Reporting.
 13. Klikk Neste.
  Velg Visma Reporting-roller for hver bruker for å gjøre spesifikke rapporter tilgjengelige for dem. Mer komplekse oppsett av roller kan gjøres senere direkte i Visma User Directory. Rollene tildeles for de samme bedriftene som brukeren har tilgang til i Visma Business.
  Merk: Denne siden er bare synlig første gang du eksporterer til Visma User Directory.
 14. Klikk Neste.
  Se over de valgte parameterne og start eksporten ved å klikke på Bekreft.
  Eksporten startes.
 15. Klikk Neste.
  Se over loggteksten og klikk Lagre til fil, hvis du ønsker å ta vare på loggen.
 16. Klikk Lukk.
 17. Klikk Ja for å logge på Visma Business med Visma User Directory.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.