Eksporter SAF-T

Eksporterer standard revisjonsfil for skatt (SAF-T), for markerte bedrifter.

Før du begynner

Følgende felter må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger for at rutinen skal kunne kjøres: Koblingsinformasjon mellom SAF-T XML-filen og Visma Business finnes her: SAF-T mapping

Om denne oppgaven

Rutinen vil opprette en XML-fil på "SAF-T"-format. Denne filen kan deretter lastes opp til Altinn.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Eksporter SAF-T.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Eksporter SAF-T.
  Alternativ Beskrivelse
  Fra Fom. dato for transaksjoner som skal eksporteres.
  Til Tom. dato for transaksjoner som skal eksporteres.
  Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer  
  Utelat - Kunder uten inngående eller utgående balanse  
  Utelat - Leverandører uten inngående eller utgående balanse  
  Utelat - Ansvarsenheter uten transaksjoner  
  Utelat - Grunndata  
  Utelat - Hovedboktransaksjoner  

Resultater

Dersom feltet SAF-T-sti i tabellen Systemopplysninger er utfylt, vil XML-filen for "SAF-T" bli opprettet på området [Altinn path]\Fnnnn\Altinn. Hvis ikke vil filen bli opprettet under standardområdet C:\ProgramData\Visma\Data\Business\Fnnnn\Altinn.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.