Opprett ny bedrift

Opprette en ny bedrift, hvis du har integrasjon med Visma User Directory.

Før du begynner

Merk: Denne behandlingen brukes bare hvis du har en integrasjon med Visma User Directory.

Prosedyre

 1. Plasser markøren i tabellen Bedrift .
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Opprett ny bedrift.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Opprett ny bedrift.
  Alternativ Beskrivelse
  Bedrift i Visma User Directory  
  Testbedrift  
  Org.nr  
  Adresse 1  
  Adresse 2  
  Postnr  
  Poststed  
  Land  
  Firma e-post  
  Aktiver Visma Reporting  
  Aktiver Visma Document Center  
  Foreslå  
 4. Logg på Visma User Directory med en bruker som har administratorrettigheter.
 5. Velg alternativ:
  1. Opprett en ny bedrift
  2. Importer fra Visma User Directory. Hvis bedriften allerede finnes i Visma User Directory
   - Velg en bedrift.
  Merk: Velg om du ønsker å importere bedriften fra en eksisterende bedrift i Visma User Directory.
 6. Hvis bedriften skal være en testbedrift:
  1. Huk av for Testbedrift
   Merk: Når Testbedrift er valgt, er det bare Bedriftsnr og Navn som er obligatoriske felter.
 7. Velg Foreslå for å bli tildelt neste ledige Bedriftsnummer
 8. Angi Navn på bedriften.
 9. Hvis du vil opprette en ny bedrift:
  1. Angi Org.nr
   Merk: Knappen for Hent informasjon er kun tilgjengelig når Visma Bizweb-integrasjon er aktivert. For å kunne hente bedriftsinformasjon (Adresse 1, Postnr, Land etc.) må feltet Org.nr være utfylt.
  2. Angi Adresse 1
  3. Angi Adresse 2
  4. Angi Postnr
  5. Angi Poststed
  6. Angi Land
  7. Angi E-postadresse
  8. Velg event. Importer standard bedriftsdata.
  9. Velg event. Importer postadresser.
  10. Velg om du vil importere databasen fra en Malbedrift.
  11. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma Document Center.
   Merk: Fra Visma Business versjon 15.01.0 er det mulig for nyopprettede bedrifter å arve Visma Document Center-oppsett fra malbedriften. Foreløpig er imidlertid denne funksjonaliteten tilgjengelig kun for innstillingen Kopier bilagsdato til valuteringsdato.
  12. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma Reporting.
  13. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma.net Approval.
  14. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma.net AutoPay.
  15. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma.net AutoReport.
  16. Velg event. Gjør bedriften tilgjengelig for Visma.net Expense.
  17. Velg om du ønsker å sette Bedriftsgruppe for bedriften.
  18. Klikk på Opprett.
  19. Klikk på Ja hvis du vil gi adgang til brukerne eller brukergruppene.
   Visma User Directory åpnes, og du kan angi rettighetene.
   Merk: Tjenestene Visma.net Approval, Visma.net AutoPay, Visma.net AutoReport og Visma.net Expense er bare tilgjengelige når Visma.net er aktivert i VUD.
 10. Gi adgang til brukerne eller brukergruppene i Visma User Directory:
  1. Klikk på fanen Roller.
  2. Velg aktuelt Program.
   En liste med tilgjengelige roller vises nedenfor.
  3. Velg rollen du vil tilordne brukeren eller brukergruppen til, og klikk på Legg til.
  4. I vinduet som kommer opp, søker du etter brukeren eller brukergruppen du vil tilordne til rollen.
  5. Velg brukeren eller brukergruppen, og klikk på Legg til.
  Tips: Når du gir en rolle til en bruker i bedriftskontekst, har brukeren kun adgang til denne bedriften gjennom rollen.
 11. Lukk vinduet for Visma User Directory.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.