Rediger bedrift

Redigere en bedrift, hvis du har integrasjon med Visma User Directory.

Før du begynner

Merk: Denne behandlingen skal bare brukes hvis du har en integrasjon med Visma User Directory.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Rediger bedrift.
 3. Logg på Visma User Directory med en bruker som har administratorrettigheter.
 4. Visma User Directory åpnes med den valgte bedriften i fokus.
 5. Rediger bedriftsinformasjonen.
 6. Klikk Lagre.
 7. Gi adgang til brukerne eller brukergruppene.
  1. Klikk på fanen Roller.
  2. Velg aktuelt Program.
   En liste med tilgjengelige roller vises nedenfor.
  3. Velg rollen du vil tilordne brukeren eller brukergruppen til, og klikk på Legg til.
  4. I vinduet som kommer opp, søker du etter brukeren eller brukergruppen du vil tilordne til rollen.
  5. Velg brukeren eller brukergruppen, og klikk på Legg til.
  Tips: Når du gir en rolle til en bruker i bedriftskontekst, har brukeren kun adgang til denne bedriften gjennom rollen.
 8. Lukk vinduet for Visma User Directory.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.