Send til Approval

Sender bilag og fakturaer til Visma.net Approval for behandling i godkjenningsflyten.

Før du begynner

 • Integrasjon med Visma.net Approval må være aktivert.
 • Aktiv bruker må ha en E-postadresse angitt i tabellen Bruker. Brukeren må også ha en Visma.net-konto med samme e-postadresse.

Om denne oppgaven

Behandlingsvalget brukes til å sende en innkjøpsforespørsel til Visma.net Approval.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bunt som du vil behandle.
 2. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Send til Approval.
 3. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Send til Approval.
  Alternativ Beskrivelse
  Kommentar  
  (DontShowApprovalDialog)  

Resultater

Når Send-knappen klikkes så sendes bilaget til Visma.net Approval. Statusen for oppgaven oppdateres i tabellen Approval-oppgave.
Merk: For å se statusen umiddelbart i tabellen Ordre, kan feltet Approval-status hentes frem fra tabellen Approval-oppgave ved å bruke feltet Aktive Approval-oppgavenr. som fremmednøkkel.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.