Avanserte rapportparametere for Bestillingsforslag-rapporten

Avanserte rapportparametere.

Bestillingsmetode

-1 - (Fra lagersaldo-tabellen)
Foreslås når ingen annen verdi er lagret i oppsettet. Verdier hentes nå fra tabellen Lagersaldo. Du kan sette inn individuelle verdier for hver kombinasjon av produkt og lager.
0 - Bestill iht. beholdningsendringer
Visma Business regner seg tilbake det antallet dager som er angitt som leveringstid og transporttid for det aktuelle leveringsalternativet. Beregningen blir gjort fra det eller de tidspunktene hvor den fysiske beholdningen går under minimumsbeholdningen, eventuelt blir negativ. Hvis du har overstyrt leveringstiden eller transporttiden på bestillingsforslagslinjene, benytter Visma Business disse verdiene ved beregning
Note: En bekreftet lagerreduksjon for en leveringsdato etter Lev.tid + Transp.tid, selv om ferdigmeldt innenfor denne perioden, vil kun inkluderes i beregningen etter Bekreftet lev.dato, eller når det ferdigmeldte antallet er fakturert/realisert.
1 - Bestill når bestillingspunkt nås
Ved bestillingspunkt-metoden foreslås det å bestille det høyeste av:
  1. Minste antall ganger Øk. innkj.m. på bestillingspunktet - Beh. inkl. endr. fram til dagens dato (hvis Beh. inkl. endr. fram til dagens dato < Best.punkt).
  2. Minste antall ganger Øk. innkj.m.Min.beh. - Beh. innenf. lev.t. - Reserv. utenf. lev.t. (hvis Beh. innenf. lev.t. + Reserv. utenf. lev.t. < Min.beh.).
Note: Dette betyr at den høyeste av verdiene i Best.punkt og Min.beh. "vinner", så hvis Min.beh. er tenkt benyttet til bestillingsforslag kan ikke Best.punkt ha en høyere verdi.
Note: En lagerreduksjon vil inkluderes i beregningen på ferdigmeldingstidspunkt, hvis denne inntreffer tidligere enn Bekreftet lev.dato. Beregningen er basert på På lager nå i tabellen Lagersaldo.
2 - Periodisk bestilling
Ved periodisk bestilling vil Visma Business foreslå å fylle opp Uttak siden best.forslag + Best.punkt - Beh. innenf. lev.t. - Reserv. utenf. lev.t., med dagens dato som bestillingsdato. Lagersaldoraden blir bare tatt med dersom det har gått minst så mange dager siden sist som feltet Best.intervall angir, eller at feltet for Best.forslagsdato ikke er utfylt.
Aggregeringsnivå
Note: Aggregeringsnivå er kun tilgjengelig når behandlingsmetode 0 - Bestill iht. beholdningsendringer er valgt.
-1 - (Fra lagersaldo-tabellen)
Visma Business foreslår dette valget når ikke annen verdi er lagret i oppsettet. Det innebærer at Visma Business bruker verdier fra tabellen Lagersaldo. Du kan sette individuelle verdier for hver kombinasjon av produkt og lager.
0 - Pr. dag
Velges hvis du ønsker at Visma Business skal behandle beholdningsendringer pr. dag.
1 - Pr. uke
Velges hvis du ønsker at Visma Business skal behandle beholdningsendringer pr. uke.
2 - Pr. måned
Velges hvis du ønsker at Visma Business skal behandle beholdningsendringer pr. måned.
3 - Totalt
Velges hvis du ønsker at Visma Business skal behandle beholdningsendringer aggregert pr. produkt/lager, uansett tidshorisont.
Avrunding

Du kan avrunde antallet på bestillingsforslagslinjene ved å velge en av avrundingsmetodene i nedtrekklisten. 1 - Oppover, 2 - Nedover og 3 - Nærmeste. Antallet før avrunding tas også vare på i et eget felt på bestillingsforslagslinjene.

-1 - (Fra lagersaldo-tabellen)
Avrundingen skjer i forhold til verdien i feltet Avrunding i tabellen Lagersaldo.
0 - Ingen
1 - Oppover
Antallet på bestillingsforslagslinjene blir avrundet oppover.
2 - Nedover
Antallet på bestillingsforslagslinjene blir avrundet nedover.
3 - Nærmeste
Antallet på bestillingsforslagslinjene blir avrundet til nærmeste antall.
Fyll opp minimumsbeholdningen
Minimumsbeholdningen er dekket, og også at beholdningen ikke blir negativ.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Kjøp inn økonomisk mengde
Forsøk å bestille minst så mye som økonomisk mengde.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Ikke overskrid maksimumsbeholdningen
Bestillingsantallet begrenses slik at maksimumsbeholdningen ikke overskrides. Dette valget overstyrer valget Kjøp inn økonomisk mengde.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Ta med negative bestillingsbehov
Note: Feltet er kun tilgjengelig når behandlingsmetode 2 - Periodisk bestilling er valgt.
Det vil bli tatt høyde for svingninger i salget. Negative bestillingsbehov oppstår når beholdningen allerede overgår periodeforbruket og det ønskede lagernivået. Ved generering av innkjøps- og produksjonsordrer vil bestillingsforslagslinjer med negative antall bli hoppet over.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Ta hensyn til forventede fremtidige beholdningsendringer
Ta hensyn til avtalte/planlagte avganger og tilganger i tabellen Beholdningsendring, som oppdateres ut fra registrerte ordrer. Slike beholdningsendringer kan du alternativt ta høyde for i minimumsbeholdningen, sammen med andre løpende beholdningsendringer som vil komme, men som ikke er registrert ennå. Hvis beholdningsendringene skjer jevnt, kan det være tilstrekkelig å fylle opp lageret til det ønskede nivået.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Benytt normal leverandør
Hvis du ønsker å kun behandle leveringsalternativer for den leverandøren som er definert som Normal lev. pr. produkt/lager-kombinasjon.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Prioriter leveringstid
Alternativer som kan bli levert innen fristen vil bli valgt. Hvis det ikke finnes et alternativ som tilsier levering innen fristen, blir det alternativet som kommer nærmest valgt.

Boksen kan ha en tredje status, som er verken valgt eller ikke valgt. Denne statusen vises som en nedtoning av boksen.

0 - Usann
1 - Sann
2 - Ubestemt
Lagre i databasen
Rader legges til i tabellene Bestillingsforslag og Bestillingsforslagslinje.We would appreciate your feedback. Send feedback on this topic to Visma.