Foreslå verdi (+)

Foreslår en verdi i feltet, eller kopierer verdien fra forrige rad.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.