Slett rad (Ctrl+-)

Sletter den aktive raden.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.