Klipp ut (Ctrl+X)

Flytter det markerte området til utklippstavlen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.