Bilagsart

Et unikt nummer som identifiserer bilagsarten.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsart Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsart
SQL-navn VoTpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 536  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.