Brukerpref.

Innstillinger som definerer virkemåten til brukeren.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Vis kredittkontrollmeldinger som dialog
Statusmeldinger/feilmeldinger for kredittkontroll vil bli vist i en dialogboks og ikke som en statuslinje nederst på skjermen.
Windows bruker
Brukernavnet fra PC-en bli benyttet som bruker i Visma Business.
Ikke låst feltpeker i design-modus
Muspekeren vil ikke bli endret ved overgang til Design-modus.
Advarsel dersom vindu lukkes og vinduet ikke er lagret
En advarsel hvis bli gitt dersom du etter en designendring lukker skjermbildet uten å lagre.
Merk: Advarselen blir kun vist ved henting/skjuling av felt og ved Ctrl+T (vis skjema/tabell).
Remitter bare aktiv bedrift
Data kan ikke legges ut for andre bedrifter enn fra den hvor utlegging blir startet fra.
Alltid fokus på søkerad ved oppslag
Hvis avkrysset vil feltpekeren alltid gå til den siste besøkte kolonnen ved oppslag. Hvis ikke avkrysset vil feltpekeren gå til første kolonne i oppslagstabellen. Søkelinjen vil bli vist ved andre gangs oppslag.
Adgang til "Unntatt godkjenning på timelister"
Krysser du av dette feltet får du tilgang til å endre feltet Unntatt godkjenning av timelister i dialogen for Behandlingsmåte i tabellen Aktivitet.
Behandle kun aktiv betaling ved remittering (EBF-system)
Kun aktive betalingsrader for den bedriften hvor Legg ut data eller Hent returdata blir startet fra blir remittert.
Merk: Dette gjelder ikke hvis du starter remittering fra tabellen Bankpartner.
Slå av direktesøk
Dette valget gir mulighet til å slå av direktesøk i felter.
Vis skillelinjer i tabellsideelementer
Bestemmer om avkrysningsfeltene for Skillelinjer mellom kolonnene og Skillelinjer mellom radene i dialogen til menyvalget Design > Tabell > Andre preferanser skal bli brukt i skjermbildene i stedet for ulike bakgrunnsfarger på radene.
Merk: På utskrifter blir skillelinjene tatt med uansett.
Alternerende bakgrunnsfarge på annenhver rad
Dersom avkrysset vil annenhver linje i tabellvisning ha bakgrunnsfargen som er angitt i feltet Alternerende radfarge i tabellen Bruker.
Vis ikke "Single Sign-On" advarsel
Ved start av Reporting vil en advarsel vises hvis VUD ikke er aktivert. Dette valget deaktiverer advarselen.
Tillat forhåndsvisning av plukklister
Dette valget vil tillate forhåndsvisning av plukklister.
Merk: Forhåndsvisning av plukklister vil utføre reservasjoner.
Bruk personlig pålogging til Visma Bizweb
Dette valget vil aktivere kredittsjekk fra Visma Business når man benytter Visma Bizweb. Tilhørende brukerkonto i Visma Bizweb må være aktivert for kredittsjekk. Samme e-postadresse må være angitt i tabellen Bruker og i Visma Bizweb.
Vis ikke tooltips i menyer
Tooltips vil ikke vises i menyer. Du vil ikke se beskrivelse om menyvalget og hjelpinformasjonen.
Bruk Outlook når e-post sendes fra 'Send e-post'-knapp
Når SMTP er konfigurert vil den interne e-posteditoren bli benyttes som standard. Dersom brukeren har Outlook lokalt installert, kan dette valget benyttes hvis Outlook ønskes som editor istedet.
Bruk 'Fra' e-postadresse fra bruker
Når SMTP er konfigurert og e-post sendes fra Send e-post i utskriftsmenyen (ad-hoc sending av e-post), vil "Fra" e-postadressen bli hentet i følgende rekkefølge:
  • Fra e-postmal
  • Fra tabellen E-postinnstillinger bedrift
  • Fra tabellen E-postinnstillinger
Dersom avkrysset vil "Fra"-adressen bli hentet fra nåværende bruker.
Bekreftelsesdialogboks før lukking av programmet
Dialog for å bekrefte at man ønsker å lukke Visma Business vil vises.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukerpref. Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn UsrPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 8563  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.