Avg.kode

Et unikt nummer som identifiserer avgiftskoden.

I tabellen Ordre foreslås dette på grunnlag av oppføringen for kunden/leverandøren. Hvis dette feltet er tomt, brukes avgiftskodene i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
Primærnøkkel Ja Avg.kode
SQL-navn TxCdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 597  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.