Kildeskattesats

Kildeskattsats som skal bruke når det blir produsert bilag. Du kan også legge inn kildeskattsats i tabellen Avgiftskode for manuell bokføring.

Kildeskattsats forekommer i utlandet, hvor kundene betaler en del av merverdiavgiften direkte til staten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn WthTxRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4919  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.