Lager Ansvarsenhet 8

Ansvarsenhet for bokføring av varekostnad, frakt og toll.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn StcR8 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9673  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 8 WarehouseOrgUnit8
  • Lager Ansvarsenhet 8
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.