Andel av omsetn.

Andelen av beløpet som skal bokføres ansvarsenhet fra denne posten.

Hver ansvarsenhetsklasse blir behandlet for seg, slik at f.eks. avdeling kan komme fra tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, mens prosjektet kan komme fra tabellen Ordre eller Ordrelinje. I tilfelle konflikter kan dette feltet brukes til å sette hvor stor andel som skal posteres på ansvarsenhetene i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger. Dette kan skilles på tre måter:

1. Hvis verdien i feltet Andel av omsetn. er 0, har ansvarsenheten i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger lavest prioritet.

2. Hvis verdien i feltet Andel av omsetn. er 100, har ansvarsenheten i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger høyest prioritet.

3. Hvis verdien i feltet Andel av omsetn. er mellom 0 og 100, vil bilaget splittes basert på kombinasjonen av ansvarsheten i tabellene Avgifts- og bokføringsopplysninger, Ordrelinje og Ordre (i denne prioriterte rekkefølgen). Den angitte prosenten av beløpet vil bli bokført.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn TrnRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2723  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.