Avg.k. kjøp

Avgiftskode som skal benyttes for innkjøp. Feltet brukes på ordrelinjer, og overstyrer avgiftskode fra ordrehodet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn PurcTxCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 6680  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCodePurchase
  • Avg.k. kjøp
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.