A. og b.behandl.

Innstillinger som definerer virkemåten til avgifts- og bokføringsoppl.posten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Mengde på salgsbilag
Antallet fra ordrelinjer overføres til feltet Mengde på bilagslinjer for salgskontoer. Markeringen her vises også som et x i feltet Mengde på salgsbilag.
Bruk debet kost som motkonto til klientutlegg
Kontonummeret angitt i feltet Debet kost blir brukt som motkonto ved klienttillegg.
Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp
Frakt og toll blir bokført ved innkjøp og ikke ved salg.
Merk: Dette kan også settes under Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Midl. bokføring av frakt 1-4
Hvis valgt, vil verdiene i de tilsvarende feltene for Frakt 1, Frakt 2, Frakt 3, Frakt 4 på innkjøpslinjen bli summert til feltet Oppr. kostpris (innenl.) i tabellen Produkttransaksjon, og midlertidig bokført på kontoene angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
Midl. bokføring av toll
Hvis valgt, vil verdien i feltet for Toll på innkjøpslinjen bli summert til feltet Oppr. kostpris (innenl.) i tabellen Produkttransaksjon, og midlertidig bokført på kontoene angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
Midl. bokføring av kostprispåslag
Hvis valgt, vil verdien i feltet for Kostprispåslag (innenl.) på innkjøpslinjen bli summert til feltet Oppr. kostpris (innenl.) i tabellen Produkttransaksjon, og midlertidig bokført på kontoene angitt i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene A. og b.behandl. Heltall
SQL-navn TaxAcPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 7546  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.