Sp.avg.sats/bel.

Angi den aktuelle spesialavgiftssatsen ved bruk av spes.avg.kode 1 - % av standard enhetspris, 2 - % av linjebeløp (etter linjerabatter) eller 3 - % av linjebeløp etter fordelte gruppe- og totalrabatter. Skal du benytte spes.avg.kode 4 - Fast beløp pr. enhet registreres beløpet pr. enhet uten merverdiavgift.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn SpcTxSz Navnet på databasefeltet.
Nummer 2714  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.