Tjeneste-type

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Tjenester
Dette er viktig for utenlandske aktører, dvs. aktører med Område i området 2 - 5. Det tas hensyn til verdien i feltet Kostn. % ved beregning av avgift.
2 - OSS unionsordning tjenester
3 - OSS unionsordning varer
4 - OSS importordning
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tjeneste-type Heltall
SQL-navn SrvTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17585  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.