Mengde på salgsbilag

Bestemmer om feltet Mengde på bilagslinjer for salgskontoer skal fylle ut med antall fra ordrelinjene.

Dette er en verdi som også kan settes under feltet A. og b.behandl..

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 7545  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.