Produksjonslager

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ProdWaAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16321  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ProductionWarehouseAccount
  • Produksjonslager
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.