Avg.fri rabatt

Hovedbokskonto for bokføring av avgiftsfri rabatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn FrDcAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2734  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto NonTaxableDiscountAccount
  • Avg.fri rabatt
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.